SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN LPP SECARA ON-LINE

Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan LPP Bil 2/2014
Tarikh Peperiksaan : 17 & 18 Disember 2014

Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan Baru Dengan Betul.
No Kad Pengenalan
: Contoh : 881123062152
 
 
 

Untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan Keputusan Peperiksaan, sila hubungi Cawangan Peperiksaan dan Kompetensi, Bahagian Khidmat Pengurusan,
Lembaga Pertubuhan Peladang.
Pejabat Am : 03-2610 9600

Rekabentuk & Hakcipta Terpelihara © (NINA, SABRINA) BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT LPP