SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN LPP SECARA ON-LINE

Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan LPP Bil 1/2013
Tarikh Peperiksaan : 27 & 28 Ogos 2013

Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan Baru Dengan Betul.
No Kad Pengenalan
: Contoh : 881123062152
 
 
 

Untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan Keputusan Peperiksaan, sila hubungi Cawangan Peperiksaan dan Kompetensi, Bahagian Khidmat Pengurusan,
Lembaga Pertubuhan Peladang.
Pejabat Am : 03-2610 9600

Rekabentuk & Hakcipta Terpelihara © (Nina, Sabrina) BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT LPP